WEH ตั้งนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ และหุ้นกู้

ข่าวล่าสุด

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ตั้ง AWAM เป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ และ DAOL SEC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผนึกบล. 4 แห่ง UOBKH PI GLOBLEX และ ASL ร่วมจัดจำหน่าย ออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ เตรียมเงินลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ พร้อมเป็นเงินทุนหมุนเวียน เปิดจองซื้อ 25-27 ต.ค. ออกหุ้นกู้ 28 ต.ค.นี้

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมขยายศักยภาพการเสนอขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีแผนจะยื่นข้อเสนอทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ได้ในระดับ 1,500 เมกะวัตต์ ภายในระยะ 5 ปี ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงศึกษาการลงทุนสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ WEH ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงาน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 1,400 ล้านบาท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 600 ล้านบาท

โดยแผนขยายธุรกิจพลังงาน บริษัทเตรียมความพร้อมยื่นเสนอขายไฟโครงการพลังงานลม 9 โครงการ กำลังการผลิต 810 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง สามารถกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL SEC) หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้กำหนดวันจองซื้อช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.2565 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค.2565 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจได้พิจารณาลงทุน มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตไปกับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตมั่นคง ซึ่ง WEH มีศักยภาพการดำเนินงานโดดเด่น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการเป็นผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งอัตราการทำกำไรอยู่ในระดับสูง

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ WEH มีผู้จัดการการจำหน่ายร่วมอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ